B@YourBest

Met B@YourBest richt Stichting Academy of Skills Development zich op kansarme, laaggeschoolde jongeren en op dreigende schoolverlaters vanaf de leeftijd van 14 jaar tot 21 jaar. 

Het B@YourBest project heeft een preventief karakter. 

De Stichting Academy of Skills Development richt zich met dit project voornamelijk op jongeren die nog wel op school zitten, maar minder en in sommige gevallen onvoldoende gemotiveerd zijn en onvoldoende inzet tonen.

Volgens leerlingbegeleiders en de schoolleiding, vertonen grote groepen van jongeren ook concentratie ‘problemen’. Dit heeft volgens hen, slechte gevolgen voor de schoolprestaties van jongeren. Indien niet tijdig en adequaat ondervangen, leidt dit tevens tot schooluitval. 

Diverse scholen kunnen binnen de bestaande curriculum, dit probleem echter niet adequaat ondervangen. Vanwege verschillende omstandigheden, zoals ‘overvolle’ klassen, zijn ze niet in staat om voldoende aandacht te besteden aan dit probleem. Een grote groep van jongeren raakt hierdoor tussen “wal en schip”. Ze glijden verder af, doubleren en verlaten vroegtijdig de school. In het ongunstigste geval ‘vallen’ ze voor andere ‘verleidingen’ zoals  drugs- en alcohol gebruik en belanden ze in het crimineel circuit. 

De Stichting Academy of Skills Development is echter in vroeg stadium betrokken bij deze jongeren. In samenwerking met de leerlingbegeleiders van diverse ROC -scholen, gaan we de strijd aan tegen vroegtijdige schoolverlaters. Wij bereiken deze jongeren en geven hen de
aandacht die ze nodig hebben. Wij presenteren hen een breed aanbod van diensten en gaan samen met hen aan de slag in het ontdekken en ontwikkelen van hun gaven en talenten. 

Met dit B@YourBest project heeft de Stichting Academy of Skills Development als doelstelling een belangrijke bijdrage te leveren aan het voorkomen van vroegtijdig schooluitval van  jongeren.

Het streven van het project is om alle deelnemers zodanig te begeleiden dat de negatieve spiraal waarin ze verkeren omgezet wordt naar een positieve spiraal die vervolgens leidt tot het behalen van een gekwalificeerd diploma en/of een passende baan. 

Aan de hand van het intakegesprek wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin een concrete doelstelling wordt geformuleerd  waar gezamenlijk naar toe wordt gewerkt. De overige dagen volgen de jongeren regulier onderwijs.

De samenwerking tussen Stichting Academy of Skills Development en de school van de deelnemer is daarom intensief van aard en
logistiek vrij complex. 

De instroom is flexibel, dat betekent dat er voor elke deelnemer altijd op zeer korte termijn een plaats beschikbaar is in één van de teams. De activiteiten die Stichting Academy of Skills Development organiseert vinden plaats op de locatie aan de Kruislaan 4 in Amsterdam.

Stichting Academy of Skills Development hanteert bij dit project een beproefde en inspirerende methodiek. 

Het streven is, om jaarlijks 350-500 jongeren te kunnen laten deelnemen aan Project B@YourBest. 

Schermafbeelding 2013-06-01 om 22.22.35

 

 

Schermafbeelding 2013-06-01 om 22.22.43