Lifestyle Coaching

Met Lifestyle Coaching richten wij ons op de grote en ernstige problematiek van overgewicht en obesitas onder jongeren en jongvolwassenen.

Veel jongeren in Nederland hebben overgewicht en obesitas. Er zijn volgens de statistieken ruim 400.000 jongeren met overgewicht daarvan heeft 10% last van ernstig overgewicht, genaamd obesitas. 

De gevolgen van overgewicht en obesitas bij kinderen is ernstig:

  • Ruim een kwart van de Nederlandse jongeren met overgewicht heeft last van een verstoorde suikerstofwisseling.
  • Bijna 60% heeft last van een verhoogde bloeddruk.
  • Ruim de helft heeft in meer of mindere mate last van psychologische problemen als gevolg van een verlies aan eigenwaarde en pesten.
  • 80% van al deze jongeren met overgewicht raken dit niet meer kwijt. Deze worden dus later volwassenen met overgewicht of obesitas, met alle gevolgen van dien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diabetes en hart- en vaatziekten.

Om al deze bovenstaande redenen is het aanpakken van overgewicht bij jongeren uitermate belangrijk. 

Volgens de internationale norm voor gezond bewegen behouden kinderen en jongeren een goede gezondheid mits zij tenminste vijf dagen per week minstens 60 minuten matig tot intensieve lichaamsbeweging hebben.  Deze bewustwording is vaak niet aanwezig bij noch de jongeren noch hun ouders.

Het doel van Lifestyle Coaching is, om door middel van activiteiten en informatiebijeenkomsten, structureel aandacht te vestigen bij jongeren voor een gezonde leefstijl.

Dit realiseren wij door:

  • het organiseren van sportactiviteiten en evenementen in sportcentra, buurthuizen en speelpleinen in wijken, omdat juist deze locaties makkelijk toegankelijk zijn voor jongeren  van 4-23 jaar. 
  • het organiseren van sport clinics op onze locatie voor deze doelgroep  
  • het organiseren van informatieve bijeenkomsten voor jongeren, met als thema: gezonde leefstijl. Daarbij werken we samen met partners in de gemeente.